Gmina Raczki
Autor: Roman Fiedorowicz   
26.09.2008.
W skład gminy Raczki wchodzą 34 sołectwa (36 wsi). Jest to gmina o charakterze rolniczym, rozwija się też drobna działalność gospodarcza. Warunki naturalne Raczek, ciekawe krajobrazy, bliskość rzeki Rospudy - drugiej co do długości rzeki Suwalszczyzny, a zarazem bardzo ciekawego szlaku kajakowego, obecność pięknego jeziora BOLESTY - stwarzają wyśmienite możliwości do rozwoju turystyki wodnej i agroturystyki.

Atrakcję turystyczną stanowią nieliczne, ale bardzo ciekawe zabytki. W Raczkach zachował się układ przestrzenny z czasów hrabiego Paca, budynek dawnej manufaktury, neoklasycystyczny kościół projektowany przez Henryka Marconiego. W odległej o 2 kilometry Dowspudzie zwiedzić można ocalałe fragmenty wspaniałego niegdyś pałacu, o którego świetności może świadczyć znane przysłowie 'Wart Pac pałaca, a pałac Paca', a także otaczający go park. Dziś posiadłością dowspudzką opiekują się uczniowie i pracownicy mieszczącego się tu Zespołu Szkół Rolniczych - placówki o długoletniej tradycji i sporych osiągnięciach.

Ciekawe perspektywy stwarza też Raczkom bliskość utworzonej Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Położenie Raczek -16 km na południowy Zachód od Suwałk - pozwala w nich widzieć zaplecze gospodarcze przedsiębiorstw tu powstających.

Raczki powstały w pierwszej połowie XVI wieku. W 1514r. możnowładca litewski Stanisław Raczkiewicz otrzymał od Zygmunta I Starego znaczną część puszczy nad rzeką Dowspuda ( dziś Rospuda), gdzie założył wieś o nazwie DOWSPUDA (Raczkowska).

Jako miasto Raczki wspomniane zostały w dokumencie z 1558r. W 1682 otrzymały przywileje handlowe od Jana III Sobieskiego, a miejskie w 1703 od Augusta III. W 1748r. dobra Raczkowskie zakupił Józef Pac pan na Różance i Mazurkach. Zapoczatkował on rozwój osady, który rozwinął jego spadkobierca Ludwik Michał Pac Za jego rządów miasto rozkwitło. Osiadły w pobliskiej Dowspudzie hrabia Pac postanowił uczynić Raczki centrum handlowym, przemysłowym i usługowym swych posiadłości. Rozbudował miasto według koncepcji Henryka Marconiego,ufundował kościół, założył zakłady przemysłowe, rozwinął handel zbożem. Dobra dowspudzkie były znane w całym kraju z wysokiego poziomu nowoczesnego rolnictwa.

Pac sprowadził do swej posiałości '' szkockich farmerów, by rozpowszechniali wśród tutejszych chłopów tradycje brytyjskiego rolnictwa. Jednak upadek Powstania Listopadowego i konfiskata dóbr hrabiego Paca przyczyniły się do stopniowego upadku miasta.

W rezultacie, Raczki w 1870 roku utraciły prawa miejskie. W czasie II wojny światowej Raczki znalazły się pod okupacją niemiecką. Poważne zniszczenia przyniosły trzymiesięczne walki na umocnionej przez Niemców linii Rospudy.

Urząd Gminy Raczki 1997

Zmieniony ( 26.09.2008. )